Pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Czujemy się wielce zaangażowani w proces rozwoju człowieka oraz społeczeństwa. Dlatego też chętnie wspieramy inicjatywy w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. corporate social responsibility, w skrócie CSR).

RC Westland

RC Westland powstała w celu znalezienia rozwiązania problemu nieobecności w pracy, koncentrując się na rehabilitacji po przebytej chorobie. W RC Westland pracownicy mogą wykonywać dostosowane czynności pracownicze w ramach odpowiednich okoliczności. Takie działania mogą obejmować np. pakowanie, sortowanie czy prace montażowe. Może to wspomóc proces rehabilitacji, po którym pracownik może powrócić do wykonywania swojej obowiązków. RC Westland oferuje wydajne rozwiązanie organizacjom zajmującym się kwestią nieobecności. Inna grupa pracowników mogąca zwrócić się do RC Westland obejmuje tych, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz tych, którzy są przygotowani do powrotu na rynek pracy. RC Westland jest wspólną inicjatywą ICE Agency i jej siostrzanej organizacji EG Personeelsdiensten.

Masz pomysł albo sugestię

Masz pomysł czy też sugestię związane z odpowiedzialnością społeczną, w związku z którymi potrzebne by Ci było dodatkowe wsparcie? I czy widzisz powiązanie z agencją ICE Agency? W takim razie skontaktuj się z nami. Stymulujemy nowe pomysły i sugestie. Z przyjemnością wysłuchamy Twojej historii i wspólnie dowiemy się, w jaki sposób współpraca z agencją ICE może okazać się dla Ciebie interesująca.